ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-0.014106506052678313 ^ {-1}
Evaluate trigonometric functions in the problem
-\frac{1000000000000000000}{14106506052678313}
คำนวณ 0.014106506052678313 กำลังของ -1 และรับ \frac{1000000000000000000}{14106506052678313}