ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\sqrt{1280\times 25\times 23}
คูณ 40 และ 32 เพื่อรับ 1280
\sqrt{32000\times 23}
คูณ 1280 และ 25 เพื่อรับ 32000
\sqrt{736000}
คูณ 32000 และ 23 เพื่อรับ 736000
80\sqrt{115}
แยกตัวประกอบ 736000=80^{2}\times 115 เขียนรากที่สองของผลิตภัณฑ์ \sqrt{80^{2}\times 115} เป็นผลคูณของรากที่สอง \sqrt{80^{2}}\sqrt{115} หารากที่สองของ 80^{2}