ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4-\sqrt{49}
คำนวณรากที่สองของ 16 และได้ 4
4-7
คำนวณรากที่สองของ 49 และได้ 7
-3
ลบ 7 จาก 4 เพื่อรับ -3