ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\sqrt{\frac{16}{25}}
ทำเศษส่วน \frac{64}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{4}{5}
เขียนรากที่สองของการหาร \frac{16}{25} เป็นส่วนของรากที่สอง \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} ใช้รากที่สองของทั้งตัวเศษและตัวส่วน