ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{7}{2}
เขียนรากที่สองของการหาร \frac{49}{4} เป็นส่วนของรากที่สอง \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{4}} ใช้รากที่สองของทั้งตัวเศษและตัวส่วน