ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{5}{3}
เขียนรากที่สองของการหาร \frac{25}{9} เป็นส่วนของรากที่สอง \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{9}} ใช้รากที่สองของทั้งตัวเศษและตัวส่วน