ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\root{7}{\exponential{(x)}{84}} x 12 $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์