ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\sqrt[6]{3^{2}}
เขียน 9 ใหม่เป็น 3^{2}
\left(3^{2}\right)^{\frac{1}{6}}
แปลงจากกรณฑ์เป็นรูปแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
3^{\frac{2}{6}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน
3^{\frac{1}{3}}
ทำเศษส่วน \frac{2}{6} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\sqrt[3]{3}
แปลงจากเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นรูปแบบกรณฑ์