ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-\frac{1}{5}
คำนวณ \sqrt[5]{-\frac{1}{3125}} และได้ -\frac{1}{5}