ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-2+\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{-64}+\sqrt[3]{-1}
คำนวณ \sqrt[3]{-8} และได้ -2
-2+3+\sqrt[3]{-64}+\sqrt[3]{-1}
คำนวณ \sqrt[3]{27} และได้ 3
1+\sqrt[3]{-64}+\sqrt[3]{-1}
เพิ่ม -2 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 1
1-4+\sqrt[3]{-1}
คำนวณ \sqrt[3]{-64} และได้ -4
-3+\sqrt[3]{-1}
ลบ 4 จาก 1 เพื่อรับ -3
-3-1
คำนวณ \sqrt[3]{-1} และได้ -1
-4
ลบ 1 จาก -3 เพื่อรับ -4