ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\root{2}{-64} $
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์