ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\sqrt[14]{4398046511104}
คำนวณ -8 กำลังของ 14 และรับ 4398046511104
8
คำนวณ \sqrt[14]{4398046511104} และได้ 8