ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\sqrt{51+4+3^{2}}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
คำนวณ 2 กำลังของ 2 และรับ 4
\sqrt{55+3^{2}}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
เพิ่ม 51 และ 4 เพื่อให้ได้รับ 55
\sqrt{55+9}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
\sqrt{64}-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
เพิ่ม 55 และ 9 เพื่อให้ได้รับ 64
8-\sqrt{3^{2}+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
คำนวณรากที่สองของ 64 และได้ 8
8-\sqrt{9+4^{2}}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
8-\sqrt{9+16}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
คำนวณ 4 กำลังของ 2 และรับ 16
8-\sqrt{25}+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
เพิ่ม 9 และ 16 เพื่อให้ได้รับ 25
8-5+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
คำนวณรากที่สองของ 25 และได้ 5
3+\sqrt{6^{2}+3^{3}+1^{4}}
ลบ 5 จาก 8 เพื่อรับ 3
3+\sqrt{36+3^{3}+1^{4}}
คำนวณ 6 กำลังของ 2 และรับ 36
3+\sqrt{36+27+1^{4}}
คำนวณ 3 กำลังของ 3 และรับ 27
3+\sqrt{63+1^{4}}
เพิ่ม 36 และ 27 เพื่อให้ได้รับ 63
3+\sqrt{63+1}
คำนวณ 1 กำลังของ 4 และรับ 1
3+\sqrt{64}
เพิ่ม 63 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 64
3+8
คำนวณรากที่สองของ 64 และได้ 8
11
เพิ่ม 3 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 11