ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\sqrt{3}+\sqrt{75}+\sqrt{108}
แยกตัวประกอบ 12=2^{2}\times 3 เขียนรากที่สองของผลิตภัณฑ์ \sqrt{2^{2}\times 3} เป็นผลคูณของรากที่สอง \sqrt{2^{2}}\sqrt{3} หารากที่สองของ 2^{2}
2\sqrt{3}+5\sqrt{3}+\sqrt{108}
แยกตัวประกอบ 75=5^{2}\times 3 เขียนรากที่สองของผลิตภัณฑ์ \sqrt{5^{2}\times 3} เป็นผลคูณของรากที่สอง \sqrt{5^{2}}\sqrt{3} หารากที่สองของ 5^{2}
7\sqrt{3}+\sqrt{108}
รวม 2\sqrt{3} และ 5\sqrt{3} เพื่อให้ได้รับ 7\sqrt{3}
7\sqrt{3}+6\sqrt{3}
แยกตัวประกอบ 108=6^{2}\times 3 เขียนรากที่สองของผลิตภัณฑ์ \sqrt{6^{2}\times 3} เป็นผลคูณของรากที่สอง \sqrt{6^{2}}\sqrt{3} หารากที่สองของ 6^{2}
13\sqrt{3}
รวม 7\sqrt{3} และ 6\sqrt{3} เพื่อให้ได้รับ 13\sqrt{3}