ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\sqrt{\frac{1}{6}x}+2-2=7-2
ลบ 2 จากทั้งสองข้างของสมการ
\sqrt{\frac{1}{6}x}=7-2
ลบ 2 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
\sqrt{\frac{1}{6}x}=5
ลบ 2 จาก 7
\frac{1}{6}x=25
ยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการ
\frac{\frac{1}{6}x}{\frac{1}{6}}=\frac{25}{\frac{1}{6}}
คูณทั้งสองข้างด้วย 6
x=\frac{25}{\frac{1}{6}}
หารด้วย \frac{1}{6} เลิกทำการคูณด้วย \frac{1}{6}
x=150
หาร 25 ด้วย \frac{1}{6} โดยคูณ 25 ด้วยส่วนกลับของ \frac{1}{6}