ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\sqrt{\frac{1}{4}}
ทำเศษส่วน \frac{5}{20} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{1}{2}
เขียนรากที่สองของการหาร \frac{1}{4} เป็นส่วนของรากที่สอง \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} ใช้รากที่สองของทั้งตัวเศษและตัวส่วน