ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. ∂
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
แบบทดสอบ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

∂^{1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
∂^{0}
ลบ 1 จาก 1
1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1