ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\limits{t}{0}{(\fraction{\sin{3 t}}{2 t})} $
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์