ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\limits{x}{6}{\fraction{\exponential{x}{2} - 36}{x - 6}} $
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์