ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\limits{x}{\squareroot{3}}{\absolutevalue{\exponential{x}{2} - 4}} $
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์