ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\esthree{z = \exponential{\tan{\fraction{x}{y}}}{-1}}{x = \operatorname (r o s) \theta}{y = r \sin{\theta}} $