ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y, x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

y=2^{3}-12\times 2+8
พิจารณาสมการแรก แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
y=8-12\times 2+8
คำนวณ 2 กำลังของ 3 และรับ 8
y=8-24+8
คูณ -12 และ 2 เพื่อรับ -24
y=-16+8
ลบ 24 จาก 8 เพื่อรับ -16
y=-8
เพิ่ม -16 และ 8 เพื่อให้ได้รับ -8
y=-8 x=2
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว