ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y, x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

y=\left(-3\right)^{3}-12\left(-3\right)+8
พิจารณาสมการแรก แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
y=-27-12\left(-3\right)+8
คำนวณ -3 กำลังของ 3 และรับ -27
y=-27+36+8
คูณ -12 และ -3 เพื่อรับ 36
y=9+8
เพิ่ม -27 และ 36 เพื่อให้ได้รับ 9
y=17
เพิ่ม 9 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 17
y=17 x=-3
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว