ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y, x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

y=\left(-2\right)^{3}-12\left(-2\right)+8
พิจารณาสมการแรก แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
y=-8-12\left(-2\right)+8
คำนวณ -2 กำลังของ 3 และรับ -8
y=-8+24+8
คูณ -12 และ -2 เพื่อรับ 24
y=16+8
เพิ่ม -8 และ 24 เพื่อให้ได้รับ 16
y=24
เพิ่ม 16 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 24
y=24 x=-2
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว