ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x, y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4x-3x=37
พิจารณาสมการที่สอง ลบ 3x จากทั้งสองด้าน
x=37
รวม 4x และ -3x เพื่อให้ได้รับ x
37-3=y
พิจารณาสมการแรก แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
34=y
ลบ 3 จาก 37 เพื่อรับ 34
y=34
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
x=37 y=34
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว