ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\estwo{\exponential{x}{2} + y = 1}{y + \exponential{x}{3} = 1} $
หาค่า x, y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์