ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\estwo{\exponential{x}{2} + 2 y = 1}{x + y = 9} $
หาค่า x, y (complex solution)
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์