ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\estwo{x > y}{y > x + 9 y + 10 (50 - x - y)} $
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์