ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x, y, z
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=y
คำนวณ x จาก x=1y
z=3y
ทดแทน y สำหรับ x ในอีกสมการหนึ่ง z=3x
z=3\times 7z
ทดแทน 7z สำหรับ y ในอีกสมการหนึ่ง z=3y
z=0
แก้ z=3\times 7z สำหรับ z
y=7\times 0
ทดแทน 0 สำหรับ z ในอีกสมการหนึ่ง y=7z
y=0
คำนวณ y จาก y=7\times 0
x=0
ทดแทน 0 สำหรับ y ในอีกสมการหนึ่ง x=y
x=0 y=0 z=0
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว