ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4x-33+11
รวม 5x และ -x เพื่อให้ได้รับ 4x
4x-22
เพิ่ม -33 และ 11 เพื่อให้ได้รับ -22
4x-22
คูณและรวมพจน์ที่เหมือนกัน
2\left(2x-11\right)
แยกตัวประกอบ 2