ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\left. \begin{array} { l } { 5 x + y } \\ { = 6 } \end{array} \right. $