ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x, y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{77}{100}y+2137-y=0
พิจารณาสมการที่สอง ลบ y จากทั้งสองด้าน
-\frac{23}{100}y+2137=0
รวม \frac{77}{100}y และ -y เพื่อให้ได้รับ -\frac{23}{100}y
-\frac{23}{100}y=-2137
ลบ 2137 จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
y=-2137\left(-\frac{100}{23}\right)
คูณทั้งสองข้างด้วย -\frac{100}{23} ซึ่งเป็นเศษส่วนกลับของ -\frac{23}{100}
y=\frac{213700}{23}
คูณ -2137 และ -\frac{100}{23} เพื่อรับ \frac{213700}{23}
2137x=\frac{213700}{23}
พิจารณาสมการแรก แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
x=\frac{\frac{213700}{23}}{2137}
หารทั้งสองข้างด้วย 2137
x=\frac{213700}{23\times 2137}
แสดง \frac{\frac{213700}{23}}{2137} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
x=\frac{213700}{49151}
คูณ 23 และ 2137 เพื่อรับ 49151
x=\frac{100}{23}
ทำเศษส่วน \frac{213700}{49151} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2137
x=\frac{100}{23} y=\frac{213700}{23}
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว