ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\estwo{2 a - b + c = 6}{a = 8 b} $
หาค่า a, b, c
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์