ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2a+b-c-b+c-\left(a-b-c\right)
รวม a และ a เพื่อให้ได้รับ 2a
2a-c+c-\left(a-b-c\right)
รวม b และ -b เพื่อให้ได้รับ 0
2a-\left(a-b-c\right)
รวม -c และ c เพื่อให้ได้รับ 0
2a-a-\left(-b\right)-\left(-c\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ a-b-c ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
2a-a+b-\left(-c\right)
ตรงข้ามกับ -b คือ b
2a-a+b+c
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a+b+c
รวม 2a และ -a เพื่อให้ได้รับ a
2a+b-c-b+c-\left(a-b-c\right)
รวม a และ a เพื่อให้ได้รับ 2a
2a-c+c-\left(a-b-c\right)
รวม b และ -b เพื่อให้ได้รับ 0
2a-\left(a-b-c\right)
รวม -c และ c เพื่อให้ได้รับ 0
2a-a-\left(-b\right)-\left(-c\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ a-b-c ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
2a-a+b-\left(-c\right)
ตรงข้ามกับ -b คือ b
2a-a+b+c
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a+b+c
รวม 2a และ -a เพื่อให้ได้รับ a