ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\esthree{\exponential{x}{2} = 2 x}{\exponential{x}{2} = -x}{-2 \exponential{x}{2} = 4 x} $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์