ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ตัวคูณร่วมน้อย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

18=2\times 3^{2} 16=2^{4} 20=2^{2}\times 5 18=2\times 3^{2} 28=2^{2}\times 7 18=2\times 3^{2} 10=2\times 5 33=3\times 11 12=2^{2}\times 3 33=3\times 11 12=2^{2}\times 3 12=2^{2}\times 3 10=2\times 5 22=2\times 11 40=2^{3}\times 5 45=3^{2}\times 5 30=2\times 3\times 5 16=2^{4} 35=5\times 7
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
1540012320ABCD
ระบุตัวประกอบทั้งหมดและเลขยกกำลังสูงสุดในนิพจน์ทั้งหมด คูณเลขยกกำลังสูงสุดของตัวประกอบเหล่านี้เพื่อเรียกดูตัวคูณร่วมน้อย