ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x, y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

6x-22+3\left(9+1\right)=-4
พิจารณาสมการที่สอง คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 6 ตัวคูณร่วมน้อยของ 3,2
6x-22+3\times 10=-4
เพิ่ม 9 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 10
6x-22+30=-4
คูณ 3 และ 10 เพื่อรับ 30
6x+8=-4
เพิ่ม -22 และ 30 เพื่อให้ได้รับ 8
6x=-4-8
ลบ 8 จากทั้งสองด้าน
6x=-12
ลบ 8 จาก -4 เพื่อรับ -12
x=\frac{-12}{6}
หารทั้งสองข้างด้วย 6
x=-2
หาร -12 ด้วย 6 เพื่อรับ -2
\frac{-2-1}{2}-\frac{y-1}{3}=-\frac{13}{36}
พิจารณาสมการแรก แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
18\left(-2-1\right)-12\left(y-1\right)=-13
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 36 ตัวคูณร่วมน้อยของ 2,3,36
18\left(-3\right)-12\left(y-1\right)=-13
ลบ 1 จาก -2 เพื่อรับ -3
-54-12\left(y-1\right)=-13
คูณ 18 และ -3 เพื่อรับ -54
-54-12y+12=-13
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -12 ด้วย y-1
-42-12y=-13
เพิ่ม -54 และ 12 เพื่อให้ได้รับ -42
-12y=-13+42
เพิ่ม 42 ไปทั้งสองด้าน
-12y=29
เพิ่ม -13 และ 42 เพื่อให้ได้รับ 29
y=-\frac{29}{12}
หารทั้งสองข้างด้วย -12
x=-2 y=-\frac{29}{12}
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว