ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า φ, x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=5\times 4
พิจารณาสมการที่สอง คูณทั้งสองข้างด้วย 4 ซึ่งเป็นเศษส่วนกลับของ \frac{1}{4}
x=20
คูณ 5 และ 4 เพื่อรับ 20
\frac{1}{2}\phi =\frac{1}{4}\times 20
พิจารณาสมการแรก แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
\frac{1}{2}\phi =5
คูณ \frac{1}{4} และ 20 เพื่อรับ 5
\phi =5\times 2
คูณทั้งสองข้างด้วย 2 ซึ่งเป็นเศษส่วนกลับของ \frac{1}{2}
\phi =10
คูณ 5 และ 2 เพื่อรับ 10
\phi =10 x=20
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว