ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x_1, x_2, x_3
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x_{1}=-2x_{2}+x_{3}-3x_{4}
แก้ x_{1}+2x_{2}-x_{3}+3x_{4}=0 สำหรับ x_{1}
2\left(-2x_{2}+x_{3}-3x_{4}\right)+3x_{2}-x_{3}+2x_{4}=0 -2x_{2}+x_{3}-3x_{4}+3x_{3}+3x_{4}=0
ทดแทน -2x_{2}+x_{3}-3x_{4} สำหรับ x_{1} ในสมการที่สองและที่สาม
x_{2}=x_{3}-4x_{4} x_{3}=\frac{1}{2}x_{2}
แก้สมการเหล่านี้สำหรับ x_{2} และ x_{3} ตามลำดับ
x_{3}=\frac{1}{2}\left(x_{3}-4x_{4}\right)
ทดแทน x_{3}-4x_{4} สำหรับ x_{2} ในอีกสมการหนึ่ง x_{3}=\frac{1}{2}x_{2}
x_{3}=-4x_{4}
แก้ x_{3}=\frac{1}{2}\left(x_{3}-4x_{4}\right) สำหรับ x_{3}
x_{2}=-4x_{4}-4x_{4}
ทดแทน -4x_{4} สำหรับ x_{3} ในอีกสมการหนึ่ง x_{2}=x_{3}-4x_{4}
x_{2}=-8x_{4}
คำนวณ x_{2} จาก x_{2}=-4x_{4}-4x_{4}
x_{1}=-2\left(-8\right)x_{4}-4x_{4}-3x_{4}
ทดแทน -8x_{4} สำหรับ x_{2} และ -4x_{4} สำหรับ x_{3} ในสมการ x_{1}=-2x_{2}+x_{3}-3x_{4}
x_{1}=9x_{4}
คำนวณ x_{1} จาก x_{1}=-2\left(-8\right)x_{4}-4x_{4}-3x_{4}
x_{1}=9x_{4} x_{2}=-8x_{4} x_{3}=-4x_{4}
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว