ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\left\{ \begin{array} { l } { x - 2 y = 1 } \\ { x ^ { 2 } + 2 = y ^ { 2 } + 2 x y } \end{array} \right. $
หาค่า x, y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์