ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\integral{(y \cos{2 \exponential{(y)}{2}} \exponential{(\sin{2 \exponential{(y)}{2}})}{6})}{y} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์