ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

12\int x^{2}\mathrm{d}x
แยกตัวประกอบค่าคงที่โดยใช้ \int af\left(x\right)\mathrm{d}x=a\int f\left(x\right)\mathrm{d}x
4x^{3}
เนื่องจาก \int x^{k}\mathrm{d}x=\frac{x^{k+1}}{k+1} สำหรับ k\neq -1 แทนที่ \int x^{2}\mathrm{d}x ด้วย \frac{x^{3}}{3} คูณ 12 ด้วย \frac{x^{3}}{3}
4x^{3}+С
ถ้า F\left(x\right) เป็น antiderivative ของ f\left(x\right) แล้วชุดของ antiderivatives ทั้งหมดของ f\left(x\right) ได้รับโดย F\left(x\right)+C ดังนั้นเพิ่มค่าคงที่ของการรวม C\in \mathrm{R} ผลลัพธ์