ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x
หาค่าปริพันธ์ที่ไม่จำกัดก่อน
\ln(|x|)
ใช้ \int \frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln(|x|) จากตารางทิกรัลทั่วไปเพื่อรับผลลัพธ์
\ln(|4|)-\ln(|2|)
ส่วนที่แน่นอนเป็น antiderivative ของนิพจน์ที่ได้รับการประเมินที่ขีดจำกัดบนของการรวมลบ antiderivative ได้รับการประเมินที่ขีดจำกัดล่างของการรวม
\ln(2)
ทำให้ง่ายขึ้น