ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\int e^{t}\mathrm{d}t
หาค่าปริพันธ์ที่ไม่จำกัดก่อน
e^{t}
ใช้ \int e^{t}\mathrm{d}t=e^{t} จากตารางทิกรัลทั่วไปเพื่อรับผลลัพธ์
e^{x}-e^{0}
ส่วนที่แน่นอนเป็น antiderivative ของนิพจน์ที่ได้รับการประเมินที่ขีดจำกัดบนของการรวมลบ antiderivative ได้รับการประเมินที่ขีดจำกัดล่างของการรวม
e^{x}-1
ทำให้ง่ายขึ้น