ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า n
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\times 3=n-4+2
ตัวแปร n ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 3n^{2} ตัวคูณร่วมน้อยของ n^{2},3n^{2}
9=n-4+2
คูณ 3 และ 3 เพื่อรับ 9
9=n-2
เพิ่ม -4 และ 2 เพื่อให้ได้รับ -2
n-2=9
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
n=9+2
เพิ่ม 2 ไปทั้งสองด้าน
n=11
เพิ่ม 9 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 11