ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x-120500=0.02x
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย x
x-120500-0.02x=0
ลบ 0.02x จากทั้งสองด้าน
0.98x-120500=0
รวม x และ -0.02x เพื่อให้ได้รับ 0.98x
0.98x=120500
เพิ่ม 120500 ไปทั้งสองด้าน สิ่งใดบวกกับศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเอง
x=\frac{120500}{0.98}
หารทั้งสองข้างด้วย 0.98
x=\frac{12050000}{98}
ขยาย \frac{120500}{0.98} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 100
x=\frac{6025000}{49}
ทำเศษส่วน \frac{12050000}{98} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2