ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5x=7\left(6-x\right)
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 35 ตัวคูณร่วมน้อยของ 7,5
5x=42-7x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7 ด้วย 6-x
5x+7x=42
เพิ่ม 7x ไปทั้งสองด้าน
12x=42
รวม 5x และ 7x เพื่อให้ได้รับ 12x
x=\frac{42}{12}
หารทั้งสองข้างด้วย 12
x=\frac{7}{2}
ทำเศษส่วน \frac{42}{12} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 6