ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

6x+4x+3x=156
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 12 ตัวคูณร่วมน้อยของ 2,3,4
10x+3x=156
รวม 6x และ 4x เพื่อให้ได้รับ 10x
13x=156
รวม 10x และ 3x เพื่อให้ได้รับ 13x
x=\frac{156}{13}
หารทั้งสองข้างด้วย 13
x=12
หาร 156 ด้วย 13 เพื่อรับ 12