ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{918540}{198000}
คูณ 220 และ 900 เพื่อรับ 198000
\frac{5103}{1100}
ทำเศษส่วน \frac{918540}{198000} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 180