ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{144}{25}
ทำเศษส่วน \frac{864}{150} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 6